Yu-Gi-Oh! - Blue-Eyes White Dragon Pop Vinyl! 389

Yu-Gi-Oh! - Blue-Eyes White Dragon Pop Vinyl! 389

Regular price $19.00 Sale

*Blue Eyes White Dragon Pop No 389

By FUNKO

Made of plastic/vinyl

3.75" tall

 

B2