Spyro the Dragon  Spyro Flying Pop Vinyl! 529

Spyro the Dragon Spyro Flying Pop Vinyl! 529

Regular price $19.00 Sale

Spyro Flying Pop No 529

By Funko

Made of plastic/vinyl

3.75" tall